Rejestracja w systemie

Jeśli chcesz otrzymywać newsletter: Rejestracja w systemie

Jeśli chcesz edytować/usunąć swoje dane, zaloguj się.


Przypomnij hasło

Aktualności

Data publikacji 27.06.2017

AKTUALNOŚĆ 27.06.2017 r. Udział Przedstawicieli Delegatury WIOŚ w Radomiu w posiedzeniu Komisji Rozwoju Powiatu, Rolnictwa i Ochrony Środowiska w Radomiu

W dniu 26 czerwca 2017 roku w Radomiu odbyło się posiedzenie Komisji Rozwoju Powiatu, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Powiatu Radomskiego. Przedmiotem posiedzenia było przedstawienie informacji Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Warszawie Delegatura w Radomiu, o stanie środowiska naturalnego w powiecie radomskim za 2016 rok. Przedstawiciel Delegatury WIOŚ szczegółowo przedstawił prognozę stanu czystości wód powierzchniowych, a ponadto omówiono gospodarkę ściekową, stan czystości powietrza, gospodarkę odpadami komunalnymi oraz wyniki kontroli podmiotów gospodarczych na terenie powiatu za 2016 rok. Radni dodatkowo poprosili o uszczegółowienie informacji na temat stanu rzeki Iłżanki oraz gospodarki ściekowej na terenie powiatu. Dalsza dyskusja związana była z planowanymi zmianami w prawie wodnym w odniesieniu do kompetencji powiatu w zakresie gospodarki wodno - ściekowej.

W podsumowaniu Komisja pozytywnie zaopiniowała przedstawioną informację.

Bookmark and Share
Data publikacji 27.06.2017

Data modyfikacji 27.06.2017Rejestr zmian
Liczba wizyt: 265
Autor:
Opublikowane przez Iwona Kalinowska-Witowska