Aktualnie znajdujesz się na:

Data złożenia petycji (dd-mm-yyyy)

Liczba rekordów w bazie

11
Lp. Data złożenia petycji Petycja Podmiot wnoszący petycję* Dodatkowe informacje Status
1 2022-06-07

Petycja z dnia 7.06.2022 r.

Mieszkańcy wsi Głęboczyca Więcej ZAKOŃCZONE
* - Imię i nazwisko albo nazwa podmiotu wnoszącego petycję lub podmiotu w interesie którego petycja jest składana (tylko w przypadku wyrażenia zgody)
do góry