Publikacje

Biuletyn Informacyjny WIOŚ w Warszawie Nowe obowiązki starostów w zakresie ochrony powierzchni ziemi, pozwoleń zintegrowanych oraz składowisk odpadów

Biuletyn Biuletyn Informacyjny Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Warszawie "Nowe obowiązki starostów w zakresie ochrony powierzchni ziemi, pozwoleń zintegrowanych oraz składowisk odpadów" omówiony został przez Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska na spotkaniu ze starostami województwa mazowieckiego w Popowie w dniu 20 lutego 2003 r.

Material ten został zreferowany i przekazany również na szkoleniu pracowników merytorycznych starostw w dniu 7 marca 2003 r. w Miętnem.
 

Opcje strony

do góry