Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie

https://wios.warszawa.pl/pl/rejestry-wykazy-i-bazy/138,Rejestr-powaznych-awarii.html
2023-06-04, 13:43

Rejestr poważnych awarii

Zgodnie z art. 31 ust. 2 ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska rejestr poważnych awarii prowadzi Główny Inspektor Ochrony Środowiska.

Opcje strony