Publikacje - Monitoring

Roczna Ocena Jakości Powietrza w województwie mazowieckim. Raport za rok 2016

 

Ważna informacja:

Nastąpiła aktualizacja dokumentu. W wyniku weryfikacji na poziomie krajowym. Weryfikacji podlegały głównie obszary przekroczeń dla pyłów zawieszonych PM10 i PM2,5. W wyniku zmiany interpretacji przez Główny Inspektorat Ochrony Środowiska co do metodyki wyznaczania obszarów przekroczeń konieczne było ponowne ich wyznaczenie dla ww. substancji w wyniku czego zmieniły się ich powierzchnie i ilość mieszkańców.

Więcej informacji w tym zakresie może udzielić Tomasz Klech: 22 651-06-60 w. 4150.

 

Opcje strony

do góry