FAQ

Rejestracja

Posiadasz już profil, zaloguj się

Zarejestruj nowy profil

Monitoring wód podziemnych

Monitoring wód podziemnych w 2002 roku

W województwie mazowieckim monitoring jakości wód podziemnych realizowany jest w krajowej sieci obserwacyjnej, objętej Państwowym Monitoringiem Środowiska, który realizuje Państwowy Instytut Geologiczny w Warszawie.
Celem badań jest obserwacja zmian jakości wód podziemnych, określenie trendów i dynamiki zmian.

Ocena jakości wód podziemnych wykonywana jest zgodnie z "Klasyfikacją jakości zwykłych wód podziemnych dla potrzeb monitoringu" (PIOŚ 1995), która wyróżnia 4 klasy jakości zwykłych wód podziemnych:

  • Ia - wody najwyższej jakości,
  • Ib - wody wysokiej jakości,
  • II - wody średniej jakości,
  • III - wody niskiej jakości.

Zasada zaliczania wód do odpowiedniej klasy polega na dopuszczeniu przekroczenia wartości granicznych nie więcej niż trzech wskaźników pod warunkiem, że mieszczą się one w granicach przyjętych dla bezpośrednio niższej klasy jakości. Jako niedopuszczalne przyjęto przekroczenie wartości granicznych wskaźników o charakterze toksycznym (antymonu, arsenu, azotanów, azotynów, cyjanków, chromu, fenoli, fluoru, glinu, kadmu, miedzi, niklu, ołowiu, pestycydów, rtęci, selenu, siarkowodoru i srebra).

STAN CZYSTOŚCI WÓD PODZIEMNYCH W ROKU 2002

W 2002 r. jakość wód podziemnych w województwie mazowieckim określono na podstawie badań 76 otworów obserwacyjno-badawczych, w których wykonywano oznaczenia 44-49 wskaźników, w tym 11 toksycznych (azotany, azotyny, arsen, cyjanki, chrom, fluorki, glin, kadm, miedź, nikiel, ołów).

Badaniami objęto wody wgłębne o głębokości stropu warstwy wodonośnej od 12,8m do 242,7m (40 otworów) i gruntowe od 0,3m do 25,0m (34 otworów) oraz źródła (2 otwory), które na potrzeby oceny włączono do wód gruntowych.

Wyniki badań wód podziemnych wykazały, że w województwie mazowieckim w 2002 r. brak było wód najwyższej jakości (klasy Ia).

STAN 2002

Wysoką jakość (klasa Ib) stwierdzono w 38 otworach (50%). W tej klasie wystąpiły 23 otwory wód wgłębnych i 15 wód gruntowych, zlokalizowane w utworach czwarto i trzeciorzędowych (odpowiednio 34 i 4).

Wody średniej jakości (II klasa) stwierdzono w 20 otworach, we wszystkich badanych piętrach wodonośnych (Q-14, X-4, K2-1, QK-1), zarówno wśród wód wgłębnych (11) jak i gruntowych (9). Wody niskiej jakości (klasa III) stwierdzono w 18 otworach badawczych, zlokalizowanych w większości w utworach czwartorzędowych (16) zaliczanych do wód gruntowych (12). Charakterystykę oraz lokalizację otworów obserwacyjno-pomiarowych zbadanych w 2002 r. przedstawiono w Tabeli.

Wyniki badań dostępne są również na stronie internetowej Państwowego Instytutu Geologicznego pod adresem www.pgi.waw.pl

Bookmark and Share
Data publikacji : 09.10.2008

Rejestr zmian
Liczba wizyt: 3374
Autor : Administrator WIOŚ
Opublikowane przez Administrator WIOŚ