Źródła promieniowania elektromagnetycznego

Źródła promieniowania elektromagnetycznego

Promieniowaniem elektromagnetycznym nazywamy emisję zaburzenia energetycznego wywołanego przepływem prądu elektrycznego lub zmianą ładunków w źródle. Zaburzenie polega na fakcie, że zmiana pola magnetycznego (elektrycznego) z określoną częstotliwością, wywołuje zmianę z tą samą częstotliwością pola elektrycznego (magnetycznego). Promieniowanie niejonizujące obejmuje pola elektromagnetyczne w zakresie od 0 do 300 GHz. Powyżej 300 GHz następuje już jonizacja atomów oraz cząsteczek (promieniowanie X oraz gamma) i pola elektromagnetyczne z tego zakresu nazywamy promieniowaniem jonizującym. Zjawisko elektromagnetyczne opisujemy podając natężenie pola elektrycznego, natężenie pola magnetycznego, częstotliwość drgań lub gęstość mocy. W chwili obecnej sztuczne promieniowanie elektromagnetyczne jest największym energetycznym zanieczyszczeniem na Ziemi. O kilka rzędów wielkości przekracza tło naturalne i nie ma takiego miejsca, gdzie by nie występowało. Źródłem promieniowania jest każde urządzenie (każda instalacja), w którym następuje przepływ prądu np. sieci energetyczne w tym linie wysokiego napięcia, stacje radiowe i telewizyjne, stacje bazowe i telefony telefonii komórkowej, radiotelefony, CB-radio, urządzenia radiowo-nawigacyjne, urządzenia elektryczne wykorzystywane w domu, itp.

Tabela 1. Źródła oraz zakresy częstotliwości emitowanych pól elektromagnetycznych
(Rocznik Wojskowy Instytutu Higieny i Epidemiologii Tom 35, suplement 2)

Opis pola magnetycznego Przedział częstotliwości Długośc fali Źródła oraz okoliczności występowania pól
Stałe pola elektryczne i magnetyczne 0 - Silniki elektryczne, elektroliza i przemysł
Pola sieciowe 50 lub 60 Hz 6000 lub 5000 km Elektroenergetyka , oświetlenie, ogrzewanie, silniki, urządzenia zasilane z sieci i przemysł
Pola bardzo niskich częstotliwości 0,1 - 1,0 kHz 300 - 3000 km Urządzenia przemysłowe
Pola niskich częstotliwości 1 - 100 kHz 3 - 300 km Urządzenia przemysłowe
Fale radiowe 0,1-300 MHz 1-3000 m Radiofonia (fale długie, średnie, krótkie i UKF), radiotelefony, urządzenia medyczne
Mikrofale 0,3 - 300 GHz 1-1000 mm Radiolokacja, radionawigacja, telefonia komórkowa, urządzenia medyczne, domowe oraz przemysłowe

 

 

Znaczące oddziaływanie na środowisko pól elektromagnetycznych występuje:

w paśmie 50 Hz od sieci i urządzeń energetycznych.
w paśmie od 300 MHz do 40000 MHz od urządzeń radiokomunikacyjnych, radiolokacyjnych i radionawigacyjnych. Największy udział mają stacje bazowe telefonii komórkowej ze swoimi antenami sektorowymi i antenami radiolinii.(antena sektorowa służy do komunikacji z telefonem komórkowym, natomiast antena radiolinii służy do komunikacji między stacjami bazowymi).
 

 

Mapa 2. Lokalizacja stacji bazowych telefonii komórkowej w wojeództwie mazowieckim. Anteny sektorowe.

Bookmark and Share
Data publikacji : 22.07.2008

Data modyfikacji : 01.09.2008 Rejestr zmian
Liczba wizyt: 33475
Autor : Administrator WIOŚ
Opublikowane przez Administrator WIOŚ