Archiwum

Wyniki pomiarów do maca 2014 roku

Wyniki pomiarów hałasu w środowisku dla portu lotniczego im. F. Chopina w Warszawie są przekazywane przez zarządzającego lotniskiem, który został zobowiązany, zgodnie z ust. 2 art. 175 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 Prawo ochrony środowiska, do wykonywania ciągłych pomiarów hałasu. Obowiązek przekazywania wyników Wojewódzkiemu Inspektoratowi Ochrony Środowiska w formie określonej przez rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 17 stycznia 2003 r. w sprawie rodzajów wyników pomiarów prowadzonych w związku z eksploatacją dróg, linii kolejowych, linii tramwajowych, lotnisk oraz portów, które powinny być przekazywane właściwym organom ochrony środowiska, oraz terminów i sposobów ich prezentacji wynika z ust. 1 art. 177 wyżej wymienionej ustawy.

{PODZIEL:punkt pomiarowy Załuski przy ul. Syszkowej}

Wyniki ciągłych pomiarów hałasu w Środowisku dla portu lotniczego im. F. Chopina w Warszawie - punkt pomiarowy "Załuski" przy ul. Syszkowej.

{PODZIEL:punkt pomiarowy Krasnowola przy ul. Czempińskiej}

Wyniki ciągłych pomiarów hałasu w Środowisku dla portu lotniczego im. F. Chopina w Warszawie - punkt pomiarowy "Krasnowola" przy ul. Czempińskiej.

{PODZIEL:punkt pomiarowy Mysiadło przy ul. Chabrów}

Wyniki ciągłych pomiarów hałasu w Środowisku dla portu lotniczego im. F. Chopina w Warszawie - punkt pomiarowy "Mysiadło" przy ul. Chabrów.

{PODZIEL:punkt pomiarowy Onkologia przy ul. Pileckiego}

Wyniki ciągłych pomiarów hałasu w Środowisku dla portu lotniczego im. F. Chopina w Warszawie - punkt pomiarowy "Onkologia" przy ul. Pileckiego.


{PODZIEL:punkt pomiarowy Meral przy ul. Czereśniowej}

Wyniki ciągłych pomiarów hałasu w Środowisku dla portu lotniczego im. F. Chopina w Warszawie - punkt pomiarowy "Meral" przy ul. Czereśniowej

{PODZIEL:punkt pomiarowy 17 Stycznia przy ul. 17 Stycznia}

Wyniki ciągłych pomiarów hałasu w Środowisku dla portu lotniczego im. F. Chopina w Warszawie - punkt pomiarowy "17 Stycznia" przy ul. 17 Stycznia

{PODZIEL:punkt pomiarowy Kossutha przy ul. Kossutha}

Wyniki ciągłych pomiarów hałasu w Środowisku dla portu lotniczego im. F. Chopina w Warszawie - punkt pomiarowy "Kossutha" przy ul. Kossutha

{PODZIEL:punkt pomiarowy Ursus przy ul. Sosnkowskiego}

Wyniki ciągłych pomiarów hałasu w Środowisku dla portu lotniczego im. F. Chopina w Warszawie - punkt pomiarowy "Ursus" przy ul. Sosnkowskiego. 


 {PODZIEL:Punkt pomiarowy Portable przy ul. Rosoła 44a}

Wyniki ciągłych pomiarów hałasu w Środowisku dla portu lotniczego im. F. Chopina w Warszawie - punkt pomiarowy "Portable" przy ul. Rosoła 44a

 

 {PODZIEL:Punkt pomiarowy Piaseczno przy ul. Tadeusza Kościuszki 5}

Wyniki ciągłych pomiarów hałasu w Środowisku dla portu lotniczego im. F. Chopina w Warszawie - punkt pomiarowy "Piaseczno" przy ul. Tadeusza Kościuszki 5

 {PODZIEL:Punkt pomiarowy Zamienie, przy ul. Błędnej 32}

Wyniki ciągłych pomiarów hałasu w Środowisku dla portu lotniczego im. F. Chopina w Warszawie - punkt pomiarowy "Zamienie" przy ul. Błędnej 32

Data publikacji : 21.07.2008

Data modyfikacji : 30.06.2014 Rejestr zmian Wersje dokumentu
Liczba wizyt: 22804
Autor : Administrator WIOŚ
Opublikowane przez Administrator WIOŚ