Hałas lotniczy

Wyniki ciągłych pomiarów hałasu w środowisku dla portu lotniczego im. F. Chopina w Warszawie

Wyniki pomiarów hałasu w środowisku dla portu lotniczego im. F. Chopina w Warszawie są przekazywane przez zarządzającego lotniskiem, który został zobowiązany, zgodnie z ust. 2 art. 175 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 Prawo ochrony środowiska, do wykonywania ciągłych pomiarów hałasu. Obowiązek przekazywania wyników Wojewódzkiemu Inspektoratowi Ochrony Środowiska w formie określonej przez rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 17 stycznia 2003 r. w sprawie rodzajów wyników pomiarów prowadzonych w związku z eksploatacją dróg, linii kolejowych, linii tramwajowych, lotnisk oraz portów, które powinny być przekazywane właściwym organom ochrony środowiska, oraz terminów i sposobów ich prezentacji wynika z ust. 1 art. 177 wyżej wymienionej ustawy.

Archiwum - Wyniki pomiarów do marca 2014 roku.

Wyniki pomiarów od kwietnia 2014 roku:

 

Pliki do pobrania

Data publikacji : 30.06.2014

Rejestr zmian
Liczba wizyt: 6191
Autor : Administrator WIOŚ
Opublikowane przez Administrator WIOŚ