Laboratorium WIOŚ

Uprzejmie informujemy, że na mocy ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska (Dz. U. 2018, poz. 1479), z dniem 1 stycznia 2019 roku Główny Inspektorat Ochrony Środowiska (GIOŚ) przejmuje zadania w zakresie Państwowego Monitoringu Środowiska i Laboratorium. Zamieszczone w tej zakładce informacje mają charakter archiwalny.

Informacje o działalności monitoringu i laboratorium po 1.01.2019 r. udostępniane są na stronie http://www.gios.gov.pl/

Więcej informacji w komunikacie WIOŚ dostępnym tutaj.