Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie

https://wios.warszawa.pl/pl/kontakt/obwieszczenia/1837,Obwieszczenie-nr-1.html
2023-03-29, 20:55

Obwieszczenie nr 1

4 czerwca 2021 r. dniem wolnym w zamian za święto 1 maja 2021r.

Na podstawie Zarządzenia nr 3/2021 Mazowieckiego Inspektora Ochrony Środowiska w Warszawie w sprawie ustalenia dnia wolnego w zamian za święto przypadające w sobotę 1 maja 2021 roku, ustala się dzień 4 czerwca 2021 r. dniem wolnym od pracy w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Środowiska w Warszawie.

Jednocześnie przypominamy, że przypadki naruszania przepisów ochrony środowiska, w_tym z_zakresu gospodarki odpadami można w_tym czasie zgłaszać:

Opcje strony