Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie

https://wios.warszawa.pl/pl/kontakt/konta-bankowe/911,INFORMACJA-o-numerach-kont-bankowych-na-ktore-nalezy-wplacac-oplate-skarbowa.html
2023-03-29, 21:31

INFORMACJA o numerach kont bankowych na które należy wpłacać opłatę skarbową

 

I. Opłatę skarbową od dokonania czynności urzędowej przez WIOŚ w Warszawie oraz złożenia pełnomocnictwa należy wpłacać na konto Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy.
Numer rachunku bankowego: 21 1030 1508 0000 0005 5000 0070

II. W Delegaturach WIOŚ opłatę skarbową należy wpłacać:

Opcje strony