Aktualnie znajdujesz się na:

Konta bankowe

INFORMACJA o numerach kont bankowych na które należy wpłacać opłatę skarbową

 

I. Opłatę skarbową od dokonania czynności urzędowej przez WIOŚ w Warszawie oraz złożenia pełnomocnictwa należy wpłacać na konto Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy
Nr konta: 21 1030 1508 0000 0005 5000 0070

II. W Delegaturach WIOŚ opłatę skarbową należy wpłacać:
 

Opcje strony

do góry