Bilans wg grup - odpady niebezpieczne


Powiat białobrzeski

Powiat
Powiat białobrzeski
Rok
2002
Grupa
Odpady nieujęte w innych grupach
Podgrupa
Odpady urządzeń elektrycznych i elektronicznych
Rodzaj
Zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy (1) inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Kod
160213
Wytworzone [Mg]
0.02
Tymczasowo magazynowane [Mg]
0.02
Wykorzystane [Mg]
0
Unieszkodliwione (poza składowaniem) [Mg]
0
Unieszkodliwione (poprzez składowanie) [Mg]
0

04.10.2016
Automatyczny import