Bilans wg grup - odpady wszystkie


Powiat białobrzeski

Powiat
Powiat białobrzeski
Rok
2004
Grupa
Odpady z instalacji i urządzeń służących zagospodarowaniu odpadów, z oczyszczalni ścieków oraz z uzdatniania wody pitnej i wody do celów przemysłowych
Podgrupa
Odpady z oczyszczalni ścieków nieujęte w innych grupach
Rodzaj
Zawartoś† piaskowników
Kod
190802
Wytworzone [Mg]
30
Tymczasowo magazynowane [Mg]
0
Wykorzystane [Mg]
-
Unieszkodliwione (poza składowaniem) [Mg]
-
Unieszkodliwione (poprzez składowanie) [Mg]
30

04.10.2016
Automatyczny import