Bilans wg grup - odpady wszystkie


Powiat białobrzeski

Powiat
Powiat białobrzeski
Rok
2004
Grupa
Odpady z rolnictwa, sadownictwa, upraw hydroponicznych, rybołówstwa, leśnictwa, łowiectwa oraz przetwórstwa żywności
Podgrupa
Odpady z przygotowania, przetwórstwa produktów i używek spożywczych oraz odpady pochodzenia roślinnego, w tym odpady z owoców, warzyw, produktów zbożowych, olejów jadalnych, kakao, kawy, herbaty oraz przygotowania i przetwórstwa tytoniu, drożdży i produkc
Rodzaj
Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków
Kod
020305
Wytworzone [Mg]
40.68
Tymczasowo magazynowane [Mg]
0
Wykorzystane [Mg]
40.68
Unieszkodliwione (poza składowaniem) [Mg]
-
Unieszkodliwione (poprzez składowanie) [Mg]
-

04.10.2016
Automatyczny import