Bilans wg grup - odpady niebezpieczne


Powiat białobrzeski

Powiat
Powiat białobrzeski
Rok
2002
Grupa
Odpady nieujęte w innych grupach
Podgrupa
Baterie i akumulatory
Rodzaj
Baterie i akumulatory ołowiowe
Kod
160601
Wytworzone [Mg]
0.02
Tymczasowo magazynowane [Mg]
0.08
Wykorzystane [Mg]
0
Unieszkodliwione (poza składowaniem) [Mg]
0
Unieszkodliwione (poprzez składowanie) [Mg]
0

04.10.2016
Automatyczny import