Bilans wg grup - odpady niebezpieczne


Powiat białobrzeski

Powiat
Powiat białobrzeski
Rok
2005
Grupa
Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania produktów przemysłu chemii nieorganicznej
Podgrupa
Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania wodorotlenków
Rodzaj
Wodorotlenek amonowy
Kod
060203
Wytworzone [Mg]
1
Tymczasowo magazynowane [Mg]
0
Wykorzystane [Mg]
-
Unieszkodliwione (poza składowaniem) [Mg]
1
Unieszkodliwione (poprzez składowanie) [Mg]
-

04.10.2016
Automatyczny import