Bilans wg grup - odpady wszystkie


Powiat białobrzeski

Powiat
Powiat białobrzeski
Rok
2006
Grupa
Odpady z rolnictwa, sadownictwa, upraw hydroponicznych, rybołówstwa, leśnictwa, łowiectwa oraz przetwórstwa żywności
Podgrupa
Odpady z przygotowania i przetwórstwa produktów spożywczych pochodzenia zwierzęcego
Rodzaj
Surowce i produkty nienadające się do spożycia i przetwórstwa
Kod
020203
Wytworzone [Mg]
73.70
Tymczasowo magazynowane [Mg]
0
Wykorzystane [Mg]
-
Unieszkodliwione (poza składowaniem) [Mg]
73.70
Unieszkodliwione (poprzez składowanie) [Mg]
-

04.10.2016
Automatyczny import