Bilans wg grup - odpady wszystkie


Powiat białobrzeski

Powiat
Powiat białobrzeski
Rok
2003
Grupa
Odpady medyczne i weterynaryjne
Podgrupa
Odpady z diagnozowania, leczenia i profilaktyki medycznej
Rodzaj
Inne odpady niż wymienione w 18 01 03
Kod
180104
Wytworzone [Mg]
0.02
Tymczasowo magazynowane [Mg]
0
Wykorzystane [Mg]
0
Unieszkodliwione (poza składowaniem) [Mg]
0.02
Unieszkodliwione (poprzez składowanie) [Mg]
0

04.10.2016
Automatyczny import