Bilans wg grup - odpady niebezpieczne


Powiat białobrzeski

Powiat
Powiat białobrzeski
Rok
2003
Grupa
Oleje odpadowe i odpady ciekłych paliw (z wyłączeniem olejów jadalnych oraz grup 05, 12 i 19)
Podgrupa
Odpadowe oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe
Rodzaj
Inne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe
Kod
130208
Wytworzone [Mg]
0.05
Tymczasowo magazynowane [Mg]
0
Wykorzystane [Mg]
0.06
Unieszkodliwione (poza składowaniem) [Mg]
0
Unieszkodliwione (poprzez składowanie) [Mg]
0

04.10.2016
Automatyczny import