Bilans wg grup - odpady niebezpieczne


Powiat białobrzeski

Powiat
Powiat białobrzeski
Rok
2006
Grupa
Oleje odpadowe i odpady ciekłych paliw (z wyłączeniem olejów jadalnych oraz grup 05, 12 i 19)
Podgrupa
Odpadowe oleje hydrauliczne
Rodzaj
Mineralne oleje hydrauliczne zawierające związki chlorowcoorganiczne
Kod
130109
Wytworzone [Mg]
1.35
Tymczasowo magazynowane [Mg]
0
Wykorzystane [Mg]
1.35
Unieszkodliwione (poza składowaniem) [Mg]
-
Unieszkodliwione (poprzez składowanie) [Mg]
-

04.10.2016
Automatyczny import