Bilans wg grup - odpady niebezpieczne


Powiat ciechanowski

Powiat
Powiat ciechanowski
Rok
2002
Grupa
Odpady nieujęte w innych grupach
Podgrupa
Odpady z okładzin piecowych i materiały ogniotrwałe
Rodzaj
Okładziny piecowe i materiały ogniotrwałe z procesów niemetalurgicznych zawierające substancje niebezpieczne
Kod
161105
Wytworzone [Mg]
2.80
Tymczasowo magazynowane [Mg]
0
Wykorzystane [Mg]
2.80
Unieszkodliwione (poza składowaniem) [Mg]
0
Unieszkodliwione (poprzez składowanie) [Mg]
0

04.10.2016
Automatyczny import