Bilans wg grup - odpady niebezpieczne


Powiat ciechanowski

Powiat
Powiat ciechanowski
Rok
2004
Grupa
Oleje odpadowe i odpady ciekłych paliw (z wyłączeniem olejów jadalnych oraz grup 05, 12 i 19)
Podgrupa
Odpady z odwadniania olejów w separatorach
Rodzaj
Zaolejona woda z odwadniania olejów w separatorach
Kod
130507
Wytworzone [Mg]
0.45
Tymczasowo magazynowane [Mg]
0
Wykorzystane [Mg]
-
Unieszkodliwione (poza składowaniem) [Mg]
0.45
Unieszkodliwione (poprzez składowanie) [Mg]
-

04.10.2016
Automatyczny import