Bilans wg grup - odpady niebezpieczne


Powiat ciechanowski

Powiat
Powiat ciechanowski
Rok
2003
Grupa
Odpady z kształtowania oraz fizycznej i mechanicznej obróbki powierzchni metali i tworzyw sztucznych
Podgrupa
Odpady z kształtowania oraz fizycznej i mechanicznej obróbki powierzchni metali i tworzyw sztucznych
Rodzaj
Szlamy z obróbki metali zawierające oleje (np. szlamy z szlifowania, gładzenia i pokrywania)
Kod
120118
Wytworzone [Mg]
20.13
Tymczasowo magazynowane [Mg]
0
Wykorzystane [Mg]
0
Unieszkodliwione (poza składowaniem) [Mg]
20.73
Unieszkodliwione (poprzez składowanie) [Mg]
0

04.10.2016
Automatyczny import