Bilans wg grup - odpady niebezpieczne


Powiat ciechanowski

Powiat
Powiat ciechanowski
Rok
2004
Grupa
Odpady nieujęte w innych grupach
Podgrupa
Baterie i akumulatory
Rodzaj
Baterie i akumulatory niklowo-kadmowe
Kod
160602
Wytworzone [Mg]
0.01
Tymczasowo magazynowane [Mg]
0
Wykorzystane [Mg]
0.01
Unieszkodliwione (poza składowaniem) [Mg]
-
Unieszkodliwione (poprzez składowanie) [Mg]
-

04.10.2016
Automatyczny import