Bilans wg grup - odpady niebezpieczne


Powiat ciechanowski

Powiat
Powiat ciechanowski
Rok
2006
Grupa
Odpady nieujęte w innych grupach
Podgrupa
Zużyte lub nienadające się do użytkowania pojazdy (włączając maszyny pozadrogowe), odpady z demontażu, przeglądu i konserwacji pojazdów (z wyłączeniem grup 13 i 14 oraz podgrup 16 06 i 16 08)
Rodzaj
Płyny zapobiegające zamarzaniu zawierające niebezpieczne substancje
Kod
160114
Wytworzone [Mg]
0.25
Tymczasowo magazynowane [Mg]
0.22
Wykorzystane [Mg]
0.20
Unieszkodliwione (poza składowaniem) [Mg]
-
Unieszkodliwione (poprzez składowanie) [Mg]
-

04.10.2016
Automatyczny import