Bilans wg grup - odpady niebezpieczne


Powiat białobrzeski

Powiat
Powiat białobrzeski
Rok
2006
Grupa
"Odpady opakowaniowe; sorbenty, tkaniny do wycierania, materiały filtracyjne i ubrania ochronne nieujęte w innych grupach"
Podgrupa
Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania i ubrania ochronne
Rodzaj
Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym filtry olejowe nieujęte w innych grupach), tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi (np. PCB)
Kod
150202
Wytworzone [Mg]
0.20
Tymczasowo magazynowane [Mg]
0
Wykorzystane [Mg]
-
Unieszkodliwione (poza składowaniem) [Mg]
0.20
Unieszkodliwione (poprzez składowanie) [Mg]
-

04.10.2016
Automatyczny import