Bilans wg grup - odpady wszystkie


Powiat białobrzeski

Powiat
Powiat białobrzeski
Rok
2003
Grupa
Odpady z instalacji i urządzeń służących zagospodarowaniu odpadów, z oczyszczalni ścieków oraz z uzdatniania wody pitnej i wody do celów przemysłowych
Podgrupa
Odpady z uzdatniania wody pitnej i wody do celów przemysłowych
Rodzaj
Inne niewymienione odpady
Kod
190999
Wytworzone [Mg]
2
Tymczasowo magazynowane [Mg]
0
Wykorzystane [Mg]
2
Unieszkodliwione (poza składowaniem) [Mg]
0
Unieszkodliwione (poprzez składowanie) [Mg]
0

04.10.2016
Automatyczny import