Numer karty/rok : WA/u/9/2022
Rodzaj dokumentu : decyzja
Temat dokumentu : udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie
Nazwa dokumentu : decyzja dla: pana M.O.
Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu : Odmowa udostępnienia informacji o środowisku
Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju : województwo mazowieckie
Znak sprawy : IN.7060.6.2022.BC
Dokument wytworzył : Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska
Data dokumentu : 2022-02-08
Dokument zatwierdził : nie dotyczy
Data zatwierdzenia dokumentu :
Miejsce przechowywania dokumentu : Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie, 03-716 Warszawa ul. Bartycka 110a, tel. 226510707, email: warszawa@wios.warszawa.pl
Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu :
Czy dokument jest ostateczny : tak
Numery kart innych dokumentów w sprawie :POKAŻ INNE KARTY PODMIOTU
Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie : 2022-03-23
Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji : nie zastrzeżone
Uwagi : Data uprawomocnienia 25.02.2022r.

Data publikacji : 23.03.2022
Izabela Skalska-Nowak
do góry