Bilans wg grup - odpady wszystkie


Powiat białobrzeski

Powiat
Powiat białobrzeski
Rok
2006
Grupa
Odpady nieujęte w innych grupach
Podgrupa
Zużyte lub nienadające się do użytkowania pojazdy (włączając maszyny pozadrogowe), odpady z demontażu, przeglądu i konserwacji pojazdów (z wyłączeniem grup 13 i 14 oraz podgrup 16 06 i 16 08)
Rodzaj
Metale żelazne
Kod
160117
Wytworzone [Mg]
1.48
Tymczasowo magazynowane [Mg]
0
Wykorzystane [Mg]
1.48
Unieszkodliwione (poza składowaniem) [Mg]
-
Unieszkodliwione (poprzez składowanie) [Mg]
-

04.10.2016
Automatyczny import