Bilans wg grup - odpady niebezpieczne


Powiat ciechanowski

Powiat
Powiat ciechanowski
Rok
2003
Grupa
Odpady z instalacji i urządzeń służących zagospodarowaniu odpadów, z oczyszczalni ścieków oraz z uzdatniania wody pitnej i wody do celów przemysłowych
Podgrupa
Odpady z termicznego przekształcania odpadów
Rodzaj
˝użle i popioły paleniskowe zawierające substancje niebezpieczne
Kod
190111
Wytworzone [Mg]
4.05
Tymczasowo magazynowane [Mg]
0
Wykorzystane [Mg]
0
Unieszkodliwione (poza składowaniem) [Mg]
5.65
Unieszkodliwione (poprzez składowanie) [Mg]
0

04.10.2016
Automatyczny import