Bilans wg grup - odpady wszystkie


Powiat białobrzeski

Powiat
Powiat białobrzeski
Rok
2006
Grupa
Odpady medyczne i weterynaryjne
Podgrupa
Odpady z diagnozowania, leczenia i profilaktyki medycznej
Rodzaj
Inne odpady niż wymienione w 18 01 03
Kod
180104
Wytworzone [Mg]
0.01
Tymczasowo magazynowane [Mg]
0
Wykorzystane [Mg]
-
Unieszkodliwione (poza składowaniem) [Mg]
0.01
Unieszkodliwione (poprzez składowanie) [Mg]
-

04.10.2016
Automatyczny import