Bilans wg grup - odpady niebezpieczne


Powiat białobrzeski

Powiat
Powiat białobrzeski
Rok
2003
Grupa
Odpady medyczne i weterynaryjne
Podgrupa
Odpady z diagnozowania, leczenia i profilaktyki medycznej
Rodzaj
Inne odpady, które zawierają żywe drobnoustroje chorobotwórcze lub ich toksyny oraz inne formy zdolne do przeniesienia materiału genetycznego, o których wiadomo lub co do których istnieją wiarygodne podstawy do sądzenia, że wywołują choroby u ludzi i zwie
Kod
180103
Wytworzone [Mg]
0
Tymczasowo magazynowane [Mg]
0
Wykorzystane [Mg]
0
Unieszkodliwione (poza składowaniem) [Mg]
0
Unieszkodliwione (poprzez składowanie) [Mg]
0

04.10.2016
Automatyczny import