Bilans wg grup - odpady wszystkieIlość rekordów w bazie

9949
 • x - inne
  Rok: 2002
  Grupa: "Odpady opakowaniowe; sorbenty, tkaniny do wycierania, materiały filtracyjne i ubrania ochronne nieujęte w innych grupach"
  Podgrupa: Odpady opakowaniowe (włącznie z selektywnie gromadzonymi komunalnymi odpadami opakowaniowymi)
  Rodzaj: Opakowania z papieru i tektury
  Kod: 150101
  Wytworzone [Mg]: 159.91
  Tymczasowo magazynowane [Mg]: 0
 • x - inne
  Rok: 2005
  Grupa: "Odpady opakowaniowe; sorbenty, tkaniny do wycierania, materiały filtracyjne i ubrania ochronne nieujęte w innych grupach"
  Podgrupa: Odpady opakowaniowe (włącznie z selektywnie gromadzonymi komunalnymi odpadami opakowaniowymi)
  Rodzaj: Opakowania z papieru i tektury
  Kod: 150101
  Wytworzone [Mg]: 133.38
  Tymczasowo magazynowane [Mg]: 0
 • x - inne
  Rok: 2002
  Grupa: "Odpady opakowaniowe; sorbenty, tkaniny do wycierania, materiały filtracyjne i ubrania ochronne nieujęte w innych grupach"
  Podgrupa: Odpady opakowaniowe (włącznie z selektywnie gromadzonymi komunalnymi odpadami opakowaniowymi)
  Rodzaj: Opakowania z tworzyw sztucznych
  Kod: 150102
  Wytworzone [Mg]: 7.44
  Tymczasowo magazynowane [Mg]: 0
 • x - inne
  Rok: 2006
  Grupa: "Odpady opakowaniowe; sorbenty, tkaniny do wycierania, materiały filtracyjne i ubrania ochronne nieujęte w innych grupach"
  Podgrupa: Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania i ubrania ochronne
  Rodzaj: Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne inne niż wymienione w 15 02 02
  Kod: 150203
  Wytworzone [Mg]: 0.04
  Tymczasowo magazynowane [Mg]: 0.02
 • x - inne
  Rok: 2006
  Grupa: "Odpady opakowaniowe; sorbenty, tkaniny do wycierania, materiały filtracyjne i ubrania ochronne nieujęte w innych grupach"
  Podgrupa: Odpady opakowaniowe (włącznie z selektywnie gromadzonymi komunalnymi odpadami opakowaniowymi)
  Rodzaj: Opakowania z papieru i tektury
  Kod: 150101
  Wytworzone [Mg]: 125.79
  Tymczasowo magazynowane [Mg]: 0
 • x - inne
  Rok: 2002
  Grupa: Odpady z rolnictwa, sadownictwa, upraw hydroponicznych, rybołówstwa, leśnictwa, łowiectwa oraz przetwórstwa żywności
  Podgrupa: Odpady z przygotowania, przetwórstwa produktów i używek spożywczych oraz odpady pochodzenia roślinnego, w tym odpady z owoców, warzyw, produktów zbożowych, olejów jadalnych, kakao, kawy, herbaty oraz przygotowania i przetwórstwa tytoniu, drożdży i produkc
  Rodzaj: Surowce i produkty nienadające się do spożycia i przetwórstwa
  Kod: 020304
  Wytworzone [Mg]: 151.48
  Tymczasowo magazynowane [Mg]: 0
 • x - inne
  Rok: 2005
  Grupa: "Odpady opakowaniowe; sorbenty, tkaniny do wycierania, materiały filtracyjne i ubrania ochronne nieujęte w innych grupach"
  Podgrupa: Odpady opakowaniowe (włącznie z selektywnie gromadzonymi komunalnymi odpadami opakowaniowymi)
  Rodzaj: Opakowania z tworzyw sztucznych
  Kod: 150102
  Wytworzone [Mg]: 33.05
  Tymczasowo magazynowane [Mg]: 0
 • x - inne
  Rok: 2005
  Grupa: "Odpady opakowaniowe; sorbenty, tkaniny do wycierania, materiały filtracyjne i ubrania ochronne nieujęte w innych grupach"
  Podgrupa: Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania i ubrania ochronne
  Rodzaj: Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne inne niż wymienione w 15 02 02
  Kod: 150203
  Wytworzone [Mg]: 0.06
  Tymczasowo magazynowane [Mg]: 0
 • x - inne
  Rok: 2004
  Grupa: Odpady z rolnictwa, sadownictwa, upraw hydroponicznych, rybołówstwa, leśnictwa, łowiectwa oraz przetwórstwa żywności
  Podgrupa: Odpady z przygotowania, przetwórstwa produktów i używek spożywczych oraz odpady pochodzenia roślinnego, w tym odpady z owoców, warzyw, produktów zbożowych, olejów jadalnych, kakao, kawy, herbaty oraz przygotowania i przetwórstwa tytoniu, drożdży i produkc
  Rodzaj: Surowce i produkty nienadające się do spożycia i przetwórstwa
  Kod: 020304
  Wytworzone [Mg]: 137.08
  Tymczasowo magazynowane [Mg]: 0

Wybierz Strony