Bilans wg grup - odpady wszystkieIlość rekordów w bazie

9949
 • Powiat białobrzeski
  Rok: 2004
  Grupa: "Odpady opakowaniowe; sorbenty, tkaniny do wycierania, materiały filtracyjne i ubrania ochronne nieujęte w innych grupach"
  Podgrupa: Odpady opakowaniowe (włącznie z selektywnie gromadzonymi komunalnymi odpadami opakowaniowymi)
  Rodzaj: Opakowania z tworzyw sztucznych
  Kod: 150102
  Wytworzone [Mg]: 1.20
  Tymczasowo magazynowane [Mg]: 0
 • Powiat białobrzeski
  Rok: 2004
  Grupa: Odpady nieujęte w innych grupach
  Podgrupa: Zużyte lub nienadające się do użytkowania pojazdy (włączając maszyny pozadrogowe), odpady z demontażu, przeglądu i konserwacji pojazdów (z wyłączeniem grup 13 i 14 oraz podgrup 16 06 i 16 08)
  Rodzaj: Metale żelazne
  Kod: 160117
  Wytworzone [Mg]: 3.17
  Tymczasowo magazynowane [Mg]: 0
 • Powiat białobrzeski
  Rok: 2002
  Grupa: Odpady z instalacji i urządzeń służących zagospodarowaniu odpadów, z oczyszczalni ścieków oraz z uzdatniania wody pitnej i wody do celów przemysłowych
  Podgrupa: Odpady z oczyszczalni ścieków nieujęte w innych grupach
  Rodzaj: Skratki
  Kod: 190801
  Wytworzone [Mg]: 27.55
  Tymczasowo magazynowane [Mg]: 0
 • Powiat białobrzeski
  Rok: 2005
  Grupa: Odpady nieujęte w innych grupach
  Podgrupa: Zużyte lub nienadające się do użytkowania pojazdy (włączając maszyny pozadrogowe), odpady z demontażu, przeglądu i konserwacji pojazdów (z wyłączeniem grup 13 i 14 oraz podgrup 16 06 i 16 08)
  Rodzaj: Zużyte opony
  Kod: 160103
  Wytworzone [Mg]: 0.09
  Tymczasowo magazynowane [Mg]: 0
 • Powiat ciechanowski
  Rok: 2003
  Grupa: Odpady z przemysłu fotograficznego i usług fotograficznych
  Podgrupa: Odpady z przemysłu fotograficznego i usług fotograficznych
  Rodzaj: Błony i papier fotograficzny zawierające srebro lub związki srebra
  Kod: 090107
  Wytworzone [Mg]: 0.03
  Tymczasowo magazynowane [Mg]: 0.02
 • Powiat ciechanowski
  Rok: 2006
  Grupa: Odpady z przetwórstwa drewna oraz z produkcji płyt i mebli, masy celulozowej, papieru i tektury
  Podgrupa: Odpady z produkcji oraz z przetwórstwa masy celulozowej, papieru i tektury
  Rodzaj: Inne niewymienione odpady
  Kod: 030399
  Wytworzone [Mg]: 18.30
  Tymczasowo magazynowane [Mg]: 16
 • Powiat ciechanowski
  Rok: 2006
  Grupa: Odpady z rolnictwa, sadownictwa, upraw hydroponicznych, rybołówstwa, leśnictwa, łowiectwa oraz przetwórstwa żywności
  Podgrupa: Odpady z rolnictwa, sadownictwa, upraw hydroponicznych, leśnictwa, łowiectwa i rybołówstwa
  Rodzaj: Odpadowa masa roślinna
  Kod: 020103
  Wytworzone [Mg]: 4354
  Tymczasowo magazynowane [Mg]: 0
 • Powiat ciechanowski
  Rok: 2005
  Grupa: "Odpady opakowaniowe; sorbenty, tkaniny do wycierania, materiały filtracyjne i ubrania ochronne nieujęte w innych grupach"
  Podgrupa: Odpady opakowaniowe (włącznie z selektywnie gromadzonymi komunalnymi odpadami opakowaniowymi)
  Rodzaj: Opakowania z drewna
  Kod: 150103
  Wytworzone [Mg]: 20.34
  Tymczasowo magazynowane [Mg]: 6.60
 • Powiat ciechanowski
  Rok: 2005
  Grupa: Odpady z przetwórstwa drewna oraz z produkcji płyt i mebli, masy celulozowej, papieru i tektury
  Podgrupa: Odpady z produkcji oraz z przetwórstwa masy celulozowej, papieru i tektury
  Rodzaj: Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 03 03 10
  Kod: 030311
  Wytworzone [Mg]: 26.60
  Tymczasowo magazynowane [Mg]: 4.50
 • Powiat ciechanowski
  Rok: 2002
  Grupa: Odpady nieujęte w innych grupach
  Podgrupa: Zużyte lub nienadające się do użytkowania pojazdy (włączając maszyny pozadrogowe), odpady z demontażu, przeglądu i konserwacji pojazdów (z wyłączeniem grup 13 i 14 oraz podgrup 16 06 i 16 08)
  Rodzaj: Zużyte lub nienadające się do użytkowania pojazdy niezawierające cieczy i innych niebezpiecznych elementów
  Kod: 160106
  Wytworzone [Mg]: 9.90
  Tymczasowo magazynowane [Mg]: 0.40