Bilans wg grup - odpady wszystkieIlość rekordów w bazie

9949
 • Powiat białobrzeski
  Rok: 2003
  Grupa: Odpady nieujęte w innych grupach
  Podgrupa: Zużyte lub nienadające się do użytkowania pojazdy (włączając maszyny pozadrogowe), odpady z demontażu, przeglądu i konserwacji pojazdów (z wyłączeniem grup 13 i 14 oraz podgrup 16 06 i 16 08)
  Rodzaj: Zużyte opony
  Kod: 160103
  Wytworzone [Mg]: 0.13
  Tymczasowo magazynowane [Mg]: 0
 • Powiat białobrzeski
  Rok: 2003
  Grupa: Odpady z instalacji i urządzeń służących zagospodarowaniu odpadów, z oczyszczalni ścieków oraz z uzdatniania wody pitnej i wody do celów przemysłowych
  Podgrupa: Odpady z oczyszczalni ścieków nieujęte w innych grupach
  Rodzaj: Skratki
  Kod: 190801
  Wytworzone [Mg]: 44.55
  Tymczasowo magazynowane [Mg]: 0
 • Powiat białobrzeski
  Rok: 2006
  Grupa: Odpady z instalacji i urządzeń służących zagospodarowaniu odpadów, z oczyszczalni ścieków oraz z uzdatniania wody pitnej i wody do celów przemysłowych
  Podgrupa: Odpady z oczyszczalni ścieków nieujęte w innych grupach
  Rodzaj: Zawartoś† piaskowników
  Kod: 190802
  Wytworzone [Mg]: 2.59
  Tymczasowo magazynowane [Mg]: 0
 • Powiat białobrzeski
  Rok: 2004
  Grupa: "Odpady opakowaniowe; sorbenty, tkaniny do wycierania, materiały filtracyjne i ubrania ochronne nieujęte w innych grupach"
  Podgrupa: Odpady opakowaniowe (włącznie z selektywnie gromadzonymi komunalnymi odpadami opakowaniowymi)
  Rodzaj: Opakowania z drewna
  Kod: 150103
  Wytworzone [Mg]: 7.68
  Tymczasowo magazynowane [Mg]: 0
 • Powiat białobrzeski
  Rok: 2006
  Grupa: Odpady nieujęte w innych grupach
  Podgrupa: Zużyte lub nienadające się do użytkowania pojazdy (włączając maszyny pozadrogowe), odpady z demontażu, przeglądu i konserwacji pojazdów (z wyłączeniem grup 13 i 14 oraz podgrup 16 06 i 16 08)
  Rodzaj: Zużyte opony
  Kod: 160103
  Wytworzone [Mg]: 0.06
  Tymczasowo magazynowane [Mg]: 0
 • Powiat białobrzeski
  Rok: 2005
  Grupa: "Odpady opakowaniowe; sorbenty, tkaniny do wycierania, materiały filtracyjne i ubrania ochronne nieujęte w innych grupach"
  Podgrupa: Odpady opakowaniowe (włącznie z selektywnie gromadzonymi komunalnymi odpadami opakowaniowymi)
  Rodzaj: Opakowania z drewna
  Kod: 150103
  Wytworzone [Mg]: 18.20
  Tymczasowo magazynowane [Mg]: 0
 • Powiat białobrzeski
  Rok: 2003
  Grupa: Odpady z procesów termicznych
  Podgrupa: Odpady z elektrowni i innych zakładów energetycznego spalania paliw (z wyłączeniem grupy 19)
  Rodzaj: ˝użle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04)
  Kod: 100101
  Wytworzone [Mg]: 0.60
  Tymczasowo magazynowane [Mg]: 0.60
 • Powiat białobrzeski
  Rok: 2004
  Grupa: "Odpady opakowaniowe; sorbenty, tkaniny do wycierania, materiały filtracyjne i ubrania ochronne nieujęte w innych grupach"
  Podgrupa: Odpady opakowaniowe (włącznie z selektywnie gromadzonymi komunalnymi odpadami opakowaniowymi)
  Rodzaj: Opakowania z papieru i tektury
  Kod: 150101
  Wytworzone [Mg]: 24.11
  Tymczasowo magazynowane [Mg]: 0
 • Powiat białobrzeski
  Rok: 2006
  Grupa: Odpady z instalacji i urządzeń służących zagospodarowaniu odpadów, z oczyszczalni ścieków oraz z uzdatniania wody pitnej i wody do celów przemysłowych
  Podgrupa: Odpady z oczyszczalni ścieków nieujęte w innych grupach
  Rodzaj: Ustabilizowane komunalne osady ściekowe
  Kod: 190805
  Wytworzone [Mg]: 2370.04
  Tymczasowo magazynowane [Mg]: 2.10
 • Powiat białobrzeski
  Rok: 2002
  Grupa: Odpady z instalacji i urządzeń służących zagospodarowaniu odpadów, z oczyszczalni ścieków oraz z uzdatniania wody pitnej i wody do celów przemysłowych
  Podgrupa: Odpady z uzdatniania wody pitnej i wody do celów przemysłowych
  Rodzaj: Inne niewymienione odpady
  Kod: 190999
  Wytworzone [Mg]: 0
  Tymczasowo magazynowane [Mg]: 0