Bilans wg grup - odpady wszystkieIlość rekordów w bazie

9949
 • Powiat białobrzeski
  Rok: 2004
  Grupa: Odpady z instalacji i urządzeń służących zagospodarowaniu odpadów, z oczyszczalni ścieków oraz z uzdatniania wody pitnej i wody do celów przemysłowych
  Podgrupa: Odpady z oczyszczalni ścieków nieujęte w innych grupach
  Rodzaj: Skratki
  Kod: 190801
  Wytworzone [Mg]: 53.85
  Tymczasowo magazynowane [Mg]: 0
 • Powiat białobrzeski
  Rok: 2004
  Grupa: "Odpady opakowaniowe; sorbenty, tkaniny do wycierania, materiały filtracyjne i ubrania ochronne nieujęte w innych grupach"
  Podgrupa: Odpady opakowaniowe (włącznie z selektywnie gromadzonymi komunalnymi odpadami opakowaniowymi)
  Rodzaj: Opakowania z metali
  Kod: 150104
  Wytworzone [Mg]: 1.15
  Tymczasowo magazynowane [Mg]: 0
 • Powiat białobrzeski
  Rok: 2006
  Grupa: "Odpady opakowaniowe; sorbenty, tkaniny do wycierania, materiały filtracyjne i ubrania ochronne nieujęte w innych grupach"
  Podgrupa: Odpady opakowaniowe (włącznie z selektywnie gromadzonymi komunalnymi odpadami opakowaniowymi)
  Rodzaj: Opakowania z papieru i tektury
  Kod: 150101
  Wytworzone [Mg]: 15.04
  Tymczasowo magazynowane [Mg]: 0
 • Powiat białobrzeski
  Rok: 2003
  Grupa: Odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej (włączając glebę i ziemię z terenów zanieczyszczonych)
  Podgrupa: Odpady i złomy metaliczne oraz stopów metali
  Rodzaj: Mieszaniny metali
  Kod: 170407
  Wytworzone [Mg]: 0.18
  Tymczasowo magazynowane [Mg]: 0
 • Powiat białobrzeski
  Rok: 2005
  Grupa: Odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej (włączając glebę i ziemię z terenów zanieczyszczonych)
  Podgrupa: Odpady i złomy metaliczne oraz stopów metali
  Rodzaj: Mieszaniny metali
  Kod: 170407
  Wytworzone [Mg]: 0.10
  Tymczasowo magazynowane [Mg]: 0.20
 • Powiat białobrzeski
  Rok: 2006
  Grupa: "Odpady opakowaniowe; sorbenty, tkaniny do wycierania, materiały filtracyjne i ubrania ochronne nieujęte w innych grupach"
  Podgrupa: Odpady opakowaniowe (włącznie z selektywnie gromadzonymi komunalnymi odpadami opakowaniowymi)
  Rodzaj: Opakowania z tworzyw sztucznych
  Kod: 150102
  Wytworzone [Mg]: 11.28
  Tymczasowo magazynowane [Mg]: 0
 • Powiat białobrzeski
  Rok: 2002
  Grupa: Odpady z instalacji i urządzeń służących zagospodarowaniu odpadów, z oczyszczalni ścieków oraz z uzdatniania wody pitnej i wody do celów przemysłowych
  Podgrupa: Odpady z oczyszczalni ścieków nieujęte w innych grupach
  Rodzaj: Zawartoś† piaskowników
  Kod: 190802
  Wytworzone [Mg]: 2
  Tymczasowo magazynowane [Mg]: 0
 • Powiat białobrzeski
  Rok: 2002
  Grupa: Odpady z rolnictwa, sadownictwa, upraw hydroponicznych, rybołówstwa, leśnictwa, łowiectwa oraz przetwórstwa żywności
  Podgrupa: Odpady z produkcji napojów alkoholowych i bezalkoholowych (z wyłączeniem kawy, herbaty i kakao)
  Rodzaj: Wytłoki, osady moszczowe i pofermentacyjne, wywary
  Kod: 020780
  Wytworzone [Mg]: 2283.27
  Tymczasowo magazynowane [Mg]: 0
 • Powiat białobrzeski
  Rok: 2005
  Grupa: Odpady z instalacji i urządzeń służących zagospodarowaniu odpadów, z oczyszczalni ścieków oraz z uzdatniania wody pitnej i wody do celów przemysłowych
  Podgrupa: Odpady z oczyszczalni ścieków nieujęte w innych grupach
  Rodzaj: Skratki
  Kod: 190801
  Wytworzone [Mg]: 30.79
  Tymczasowo magazynowane [Mg]: 0
 • Powiat białobrzeski
  Rok: 2003
  Grupa: Odpady z instalacji i urządzeń służących zagospodarowaniu odpadów, z oczyszczalni ścieków oraz z uzdatniania wody pitnej i wody do celów przemysłowych
  Podgrupa: Odpady z oczyszczalni ścieków nieujęte w innych grupach
  Rodzaj: Ustabilizowane komunalne osady ściekowe
  Kod: 190805
  Wytworzone [Mg]: 1243.10
  Tymczasowo magazynowane [Mg]: 0

Wybierz Strony