Bilans wg grup - odpady wszystkieIlość rekordów w bazie

9949
 • Powiat białobrzeski
  Rok: 2005
  Grupa: Odpady medyczne i weterynaryjne
  Podgrupa: Odpady z diagnozowania, leczenia i profilaktyki medycznej
  Rodzaj: Inne odpady niż wymienione w 18 01 03
  Kod: 180104
  Wytworzone [Mg]: 0.01
  Tymczasowo magazynowane [Mg]: 0
 • Powiat białobrzeski
  Rok: 2002
  Grupa: Odpady medyczne i weterynaryjne
  Podgrupa: Odpady z diagnozowania, leczenia i profilaktyki medycznej
  Rodzaj: Inne odpady niż wymienione w 18 01 03
  Kod: 180104
  Wytworzone [Mg]: 0.03
  Tymczasowo magazynowane [Mg]: 0
 • Powiat białobrzeski
  Rok: 2006
  Grupa: Odpady z rolnictwa, sadownictwa, upraw hydroponicznych, rybołówstwa, leśnictwa, łowiectwa oraz przetwórstwa żywności
  Podgrupa: Odpady z przygotowania, przetwórstwa produktów i używek spożywczych oraz odpady pochodzenia roślinnego, w tym odpady z owoców, warzyw, produktów zbożowych, olejów jadalnych, kakao, kawy, herbaty oraz przygotowania i przetwórstwa tytoniu, drożdży i produkc
  Rodzaj: Odpady poekstrakcyjne
  Kod: 020303
  Wytworzone [Mg]: 1103.08
  Tymczasowo magazynowane [Mg]: 0
 • Powiat białobrzeski
  Rok: 2005
  Grupa: Odpady nieujęte w innych grupach
  Podgrupa: Zużyte lub nienadające się do użytkowania pojazdy (włączając maszyny pozadrogowe), odpady z demontażu, przeglądu i konserwacji pojazdów (z wyłączeniem grup 13 i 14 oraz podgrup 16 06 i 16 08)
  Rodzaj: Metale żelazne
  Kod: 160117
  Wytworzone [Mg]: 4.57
  Tymczasowo magazynowane [Mg]: 0
 • Powiat białobrzeski
  Rok: 2003
  Grupa: Odpady medyczne i weterynaryjne
  Podgrupa: Odpady z diagnozowania, leczenia i profilaktyki medycznej
  Rodzaj: Inne odpady niż wymienione w 18 01 03
  Kod: 180104
  Wytworzone [Mg]: 0.02
  Tymczasowo magazynowane [Mg]: 0
 • Powiat białobrzeski
  Rok: 2005
  Grupa: Odpady z rolnictwa, sadownictwa, upraw hydroponicznych, rybołówstwa, leśnictwa, łowiectwa oraz przetwórstwa żywności
  Podgrupa: Odpady z przygotowania, przetwórstwa produktów i używek spożywczych oraz odpady pochodzenia roślinnego, w tym odpady z owoców, warzyw, produktów zbożowych, olejów jadalnych, kakao, kawy, herbaty oraz przygotowania i przetwórstwa tytoniu, drożdży i produkc
  Rodzaj: Odpady poekstrakcyjne
  Kod: 020303
  Wytworzone [Mg]: 859.25
  Tymczasowo magazynowane [Mg]: 0
 • Powiat białobrzeski
  Rok: 2004
  Grupa: Odpady z rolnictwa, sadownictwa, upraw hydroponicznych, rybołówstwa, leśnictwa, łowiectwa oraz przetwórstwa żywności
  Podgrupa: Odpady z przygotowania, przetwórstwa produktów i używek spożywczych oraz odpady pochodzenia roślinnego, w tym odpady z owoców, warzyw, produktów zbożowych, olejów jadalnych, kakao, kawy, herbaty oraz przygotowania i przetwórstwa tytoniu, drożdży i produkc
  Rodzaj: Szlamy z mycia, oczyszczania, obierania, odwirowywania i oddzielania surowców
  Kod: 020301
  Wytworzone [Mg]: 1927.70
  Tymczasowo magazynowane [Mg]: 0
 • Powiat białobrzeski
  Rok: 2006
  Grupa: Odpady medyczne i weterynaryjne
  Podgrupa: Odpady z diagnozowania, leczenia i profilaktyki medycznej
  Rodzaj: Inne odpady niż wymienione w 18 01 03
  Kod: 180104
  Wytworzone [Mg]: 0.01
  Tymczasowo magazynowane [Mg]: 0
 • Powiat białobrzeski
  Rok: 2002
  Grupa: Odpady z instalacji i urządzeń służących zagospodarowaniu odpadów, z oczyszczalni ścieków oraz z uzdatniania wody pitnej i wody do celów przemysłowych
  Podgrupa: Odpady z oczyszczalni ścieków nieujęte w innych grupach
  Rodzaj: Ustabilizowane komunalne osady ściekowe
  Kod: 190805
  Wytworzone [Mg]: 30.50
  Tymczasowo magazynowane [Mg]: 2.10
 • Powiat białobrzeski
  Rok: 2006
  Grupa: Odpady nieujęte w innych grupach
  Podgrupa: Zużyte lub nienadające się do użytkowania pojazdy (włączając maszyny pozadrogowe), odpady z demontażu, przeglądu i konserwacji pojazdów (z wyłączeniem grup 13 i 14 oraz podgrup 16 06 i 16 08)
  Rodzaj: Metale żelazne
  Kod: 160117
  Wytworzone [Mg]: 1.48
  Tymczasowo magazynowane [Mg]: 0

Wybierz Strony