Bilans wg grup - odpady niebezpieczneIlość rekordów w bazie

5344
 • Powiat ciechanowski
  Rok: 2006
  Grupa: Oleje odpadowe i odpady ciekłych paliw (z wyłączeniem olejów jadalnych oraz grup 05, 12 i 19)
  Podgrupa: Odpadowe oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe
  Rodzaj: Inne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe
  Kod: 130208
  Wytworzone [Mg]: 7.93
  Tymczasowo magazynowane [Mg]: 3.38
 • Powiat ciechanowski
  Rok: 2005
  Grupa: Odpady z chemicznej obróbki i powlekania powierzchni metali oraz innych materiałów i z procesów hydrometalurgii metali nieżelaznych
  Podgrupa: Odpady z obróbki i powlekania metali oraz innych materiałów (np. procesów galwanicznych, cynkowania, wytrawiania, fosforanowania, alkalicznego odtłuszczania, anodowania)
  Rodzaj: Kwasy trawiące
  Kod: 110105
  Wytworzone [Mg]: 54.10
  Tymczasowo magazynowane [Mg]: 1.24
 • Powiat ciechanowski
  Rok: 2005
  Grupa: Odpady nieujęte w innych grupach
  Podgrupa: Odpady urządzeń elektrycznych i elektronicznych
  Rodzaj: Zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy (1) inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
  Kod: 160213
  Wytworzone [Mg]: 4.01
  Tymczasowo magazynowane [Mg]: 3.39
 • Powiat ciechanowski
  Rok: 2003
  Grupa: Odpady z chemicznej obróbki i powlekania powierzchni metali oraz innych materiałów i z procesów hydrometalurgii metali nieżelaznych
  Podgrupa: Odpady z obróbki i powlekania metali oraz innych materiałów (np. procesów galwanicznych, cynkowania, wytrawiania, fosforanowania, alkalicznego odtłuszczania, anodowania)
  Rodzaj: Inne odpady zawierające substancje niebezpieczne
  Kod: 110198
  Wytworzone [Mg]: 9.50
  Tymczasowo magazynowane [Mg]: 0
 • Powiat ciechanowski
  Rok: 2003
  Grupa: Odpady z przemysłu fotograficznego i usług fotograficznych
  Podgrupa: Odpady z przemysłu fotograficznego i usług fotograficznych
  Rodzaj: Wodne roztwory wywoływaczy do płyt offsetowych
  Kod: 090102
  Wytworzone [Mg]: 0.62
  Tymczasowo magazynowane [Mg]: 0.35
 • Powiat ciechanowski
  Rok: 2002
  Grupa: Odpady medyczne i weterynaryjne
  Podgrupa: Odpady z diagnozowania, leczenia i profilaktyki medycznej
  Rodzaj: Części ciała i organy oraz pojemniki na krew i konserwanty służące do jej przechowywania (z wyłączeniem 18 01 03)
  Kod: 180102
  Wytworzone [Mg]: 1.47
  Tymczasowo magazynowane [Mg]: 0
 • Powiat ciechanowski
  Rok: 2003
  Grupa: Odpady nieujęte w innych grupach
  Podgrupa: Zużyte lub nienadające się do użytkowania pojazdy (włączając maszyny pozadrogowe), odpady z demontażu, przeglądu i konserwacji pojazdów (z wyłączeniem grup 13 i 14 oraz podgrup 16 06 i 16 08)
  Rodzaj: Okładziny hamulcowe zawierające azbest
  Kod: 160111
  Wytworzone [Mg]: 0.03
  Tymczasowo magazynowane [Mg]: 0.01
 • Powiat ciechanowski
  Rok: 2005
  Grupa: Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania produktów przemysłu chemii organicznej
  Podgrupa: Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania farmaceutyków
  Rodzaj: Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne
  Kod: 070511
  Wytworzone [Mg]: 0.12
  Tymczasowo magazynowane [Mg]: 0
 • Powiat ciechanowski
  Rok: 2003
  Grupa: Odpady medyczne i weterynaryjne
  Podgrupa: Odpady z diagnozowania, leczenia i profilaktyki medycznej
  Rodzaj: Części ciała i organy oraz pojemniki na krew i konserwanty służące do jej przechowywania (z wyłączeniem 18 01 03)
  Kod: 180102
  Wytworzone [Mg]: 1.12
  Tymczasowo magazynowane [Mg]: 0
 • Powiat ciechanowski
  Rok: 2006
  Grupa: Oleje odpadowe i odpady ciekłych paliw (z wyłączeniem olejów jadalnych oraz grup 05, 12 i 19)
  Podgrupa: Odpadowe oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe
  Rodzaj: Oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe łatwo ulegające biodegradacji
  Kod: 130207
  Wytworzone [Mg]: 0.10
  Tymczasowo magazynowane [Mg]: 0