Bilans wg grup - odpady niebezpieczneIlość rekordów w bazie

5344
 • Powiat ciechanowski
  Rok: 2003
  Grupa: Odpady nieujęte w innych grupach
  Podgrupa: Zużyte lub nienadające się do użytkowania pojazdy (włączając maszyny pozadrogowe), odpady z demontażu, przeglądu i konserwacji pojazdów (z wyłączeniem grup 13 i 14 oraz podgrup 16 06 i 16 08)
  Rodzaj: Filtry olejowe
  Kod: 160107
  Wytworzone [Mg]: 0.48
  Tymczasowo magazynowane [Mg]: 0.05
 • Powiat ciechanowski
  Rok: 2004
  Grupa: Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania powłok ochronnych (farb, lakierów, emalii ceramicznych), kitu, klejów, szczeliw i farb drukarskich
  Podgrupa: Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania klejów oraz szczeliw (w tym środki do impregnacji wodoszczelnej)
  Rodzaj: Odpadowe kleje i szczeliwa zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne
  Kod: 080409
  Wytworzone [Mg]: 2.71
  Tymczasowo magazynowane [Mg]: 0
 • Powiat ciechanowski
  Rok: 2003
  Grupa: Oleje odpadowe i odpady ciekłych paliw (z wyłączeniem olejów jadalnych oraz grup 05, 12 i 19)
  Podgrupa: Odpadowe oleje hydrauliczne
  Rodzaj: Oleje hydrauliczne łatwo ulegające biodegradacji
  Kod: 130112
  Wytworzone [Mg]: 0.09
  Tymczasowo magazynowane [Mg]: 0.05
 • Powiat ciechanowski
  Rok: 2006
  Grupa: Odpady nieujęte w innych grupach
  Podgrupa: Baterie i akumulatory
  Rodzaj: Baterie i akumulatory ołowiowe
  Kod: 160601
  Wytworzone [Mg]: 34.90
  Tymczasowo magazynowane [Mg]: 1.29
 • Powiat ciechanowski
  Rok: 2002
  Grupa: Oleje odpadowe i odpady ciekłych paliw (z wyłączeniem olejów jadalnych oraz grup 05, 12 i 19)
  Podgrupa: Odpady z odwadniania olejów w separatorach
  Rodzaj: Zaolejona woda z odwadniania olejów w separatorach
  Kod: 130507
  Wytworzone [Mg]: 12.85
  Tymczasowo magazynowane [Mg]: 0
 • Powiat ciechanowski
  Rok: 2005
  Grupa: Odpady z rozpuszczalników organicznych, chłodziw i propelentów (z wyłączeniem grup 07 i 08)
  Podgrupa: Odpady z rozpuszczalników organicznych, chłodziw i propelentów w pianach lub aerozolach
  Rodzaj: Inne rozpuszczalniki i mieszaniny rozpuszczalników
  Kod: 140603
  Wytworzone [Mg]: 0.05
  Tymczasowo magazynowane [Mg]: 0.10
 • Powiat ciechanowski
  Rok: 2006
  Grupa: Odpady nieujęte w innych grupach
  Podgrupa: Zużyte lub nienadające się do użytkowania pojazdy (włączając maszyny pozadrogowe), odpady z demontażu, przeglądu i konserwacji pojazdów (z wyłączeniem grup 13 i 14 oraz podgrup 16 06 i 16 08)
  Rodzaj: Płyny hamulcowe
  Kod: 160113
  Wytworzone [Mg]: 0.06
  Tymczasowo magazynowane [Mg]: 0.04
 • Powiat ciechanowski
  Rok: 2006
  Grupa: Odpady z przemysłu fotograficznego i usług fotograficznych
  Podgrupa: Odpady z przemysłu fotograficznego i usług fotograficznych
  Rodzaj: Wodne roztwory wywoływaczy i aktywatorów
  Kod: 090101
  Wytworzone [Mg]: 0.03
  Tymczasowo magazynowane [Mg]: 0.13
 • Powiat ciechanowski
  Rok: 2005
  Grupa: Oleje odpadowe i odpady ciekłych paliw (z wyłączeniem olejów jadalnych oraz grup 05, 12 i 19)
  Podgrupa: Odpadowe oleje hydrauliczne
  Rodzaj: Mineralne oleje hydrauliczne niezawierające związków chlorowcoorganicznych
  Kod: 130110
  Wytworzone [Mg]: 0.80
  Tymczasowo magazynowane [Mg]: 0
 • Powiat ciechanowski
  Rok: 2004
  Grupa: Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania produktów przemysłu chemii organicznej
  Podgrupa: Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania farmaceutyków
  Rodzaj: Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne
  Kod: 070511
  Wytworzone [Mg]: 0.13
  Tymczasowo magazynowane [Mg]: 0