Bilans wg grup - odpady niebezpieczneIlość rekordów w bazie

5344
 • x - inne
  Rok: 2005
  Grupa: Odpady nieujęte w innych grupach
  Podgrupa: Odpady urządzeń elektrycznych i elektronicznych
  Rodzaj: Zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy (1) inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
  Kod: 160213
  Wytworzone [Mg]: 0.56
  Tymczasowo magazynowane [Mg]: 0.15
 • x - inne
  Rok: 2002
  Grupa: Odpady nieujęte w innych grupach
  Podgrupa: Odpady urządzeń elektrycznych i elektronicznych
  Rodzaj: Zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy (1) inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
  Kod: 160213
  Wytworzone [Mg]: 0.80
  Tymczasowo magazynowane [Mg]: 0
 • x - inne
  Rok: 2006
  Grupa: Odpady nieujęte w innych grupach
  Podgrupa: Odpady urządzeń elektrycznych i elektronicznych
  Rodzaj: Zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy (1) inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
  Kod: 160213
  Wytworzone [Mg]: 0.41
  Tymczasowo magazynowane [Mg]: 0.22
 • x - inne
  Rok: 2004
  Grupa: Odpady nieujęte w innych grupach
  Podgrupa: Odpady urządzeń elektrycznych i elektronicznych
  Rodzaj: Zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy (1) inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
  Kod: 160213
  Wytworzone [Mg]: 0.69
  Tymczasowo magazynowane [Mg]: 0.34

Wybierz Strony