Bilans wg grup - odpady niebezpieczneIlość rekordów w bazie

5344
 • Powiat ciechanowski
  Rok: 2004
  Grupa: Odpady nieujęte w innych grupach
  Podgrupa: Zużyte lub nienadające się do użytkowania pojazdy (włączając maszyny pozadrogowe), odpady z demontażu, przeglądu i konserwacji pojazdów (z wyłączeniem grup 13 i 14 oraz podgrup 16 06 i 16 08)
  Rodzaj: Płyny zapobiegające zamarzaniu zawierające niebezpieczne substancje
  Kod: 160114
  Wytworzone [Mg]: 0
  Tymczasowo magazynowane [Mg]: 0.12
 • Powiat ciechanowski
  Rok: 2002
  Grupa: Oleje odpadowe i odpady ciekłych paliw (z wyłączeniem olejów jadalnych oraz grup 05, 12 i 19)
  Podgrupa: Odpadowe oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe
  Rodzaj: Inne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe
  Kod: 130208
  Wytworzone [Mg]: 7.04
  Tymczasowo magazynowane [Mg]: 0
 • Powiat ciechanowski
  Rok: 2003
  Grupa: Odpady z instalacji i urządzeń służących zagospodarowaniu odpadów, z oczyszczalni ścieków oraz z uzdatniania wody pitnej i wody do celów przemysłowych
  Podgrupa: Odpady z termicznego przekształcania odpadów
  Rodzaj: ˝użle i popioły paleniskowe zawierające substancje niebezpieczne
  Kod: 190111
  Wytworzone [Mg]: 4.05
  Tymczasowo magazynowane [Mg]: 0
 • Powiat ciechanowski
  Rok: 2006
  Grupa: Odpady nieujęte w innych grupach
  Podgrupa: Zużyte lub nienadające się do użytkowania pojazdy (włączając maszyny pozadrogowe), odpady z demontażu, przeglądu i konserwacji pojazdów (z wyłączeniem grup 13 i 14 oraz podgrup 16 06 i 16 08)
  Rodzaj: Płyny zapobiegające zamarzaniu zawierające niebezpieczne substancje
  Kod: 160114
  Wytworzone [Mg]: 0.25
  Tymczasowo magazynowane [Mg]: 0.22
 • Powiat ciechanowski
  Rok: 2004
  Grupa: Oleje odpadowe i odpady ciekłych paliw (z wyłączeniem olejów jadalnych oraz grup 05, 12 i 19)
  Podgrupa: Odpady z odwadniania olejów w separatorach
  Rodzaj: Olej z odwadniania olejów w separatorach
  Kod: 130506
  Wytworzone [Mg]: 0
  Tymczasowo magazynowane [Mg]: 0
 • Powiat ciechanowski
  Rok: 2004
  Grupa: Odpady nieujęte w innych grupach
  Podgrupa: Baterie i akumulatory
  Rodzaj: Baterie i akumulatory niklowo-kadmowe
  Kod: 160602
  Wytworzone [Mg]: 0.01
  Tymczasowo magazynowane [Mg]: 0
 • Powiat ciechanowski
  Rok: 2003
  Grupa: Odpady z kształtowania oraz fizycznej i mechanicznej obróbki powierzchni metali i tworzyw sztucznych
  Podgrupa: Odpady z kształtowania oraz fizycznej i mechanicznej obróbki powierzchni metali i tworzyw sztucznych
  Rodzaj: Szlamy z obróbki metali zawierające oleje (np. szlamy z szlifowania, gładzenia i pokrywania)
  Kod: 120118
  Wytworzone [Mg]: 20.13
  Tymczasowo magazynowane [Mg]: 0
 • Powiat ciechanowski
  Rok: 2004
  Grupa: Oleje odpadowe i odpady ciekłych paliw (z wyłączeniem olejów jadalnych oraz grup 05, 12 i 19)
  Podgrupa: Odpady z odwadniania olejów w separatorach
  Rodzaj: Zaolejona woda z odwadniania olejów w separatorach
  Kod: 130507
  Wytworzone [Mg]: 0.45
  Tymczasowo magazynowane [Mg]: 0
 • Powiat ciechanowski
  Rok: 2002
  Grupa: Odpady nieujęte w innych grupach
  Podgrupa: Odpady z okładzin piecowych i materiały ogniotrwałe
  Rodzaj: Okładziny piecowe i materiały ogniotrwałe z procesów niemetalurgicznych zawierające substancje niebezpieczne
  Kod: 161105
  Wytworzone [Mg]: 2.80
  Tymczasowo magazynowane [Mg]: 0
 • Powiat ciechanowski
  Rok: 2005
  Grupa: Oleje odpadowe i odpady ciekłych paliw (z wyłączeniem olejów jadalnych oraz grup 05, 12 i 19)
  Podgrupa: Odpadowe oleje hydrauliczne
  Rodzaj: Inne oleje hydrauliczne
  Kod: 130113
  Wytworzone [Mg]: 0
  Tymczasowo magazynowane [Mg]: 0.02

Wybierz Strony