Bilans wg grup - odpady niebezpieczneIlość rekordów w bazie

5344
 • Powiat białobrzeski
  Rok: 2005
  Grupa: Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania produktów przemysłu chemii nieorganicznej
  Podgrupa: Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania wodorotlenków
  Rodzaj: Wodorotlenek amonowy
  Kod: 060203
  Wytworzone [Mg]: 1
  Tymczasowo magazynowane [Mg]: 0
 • Powiat białobrzeski
  Rok: 2005
  Grupa: Oleje odpadowe i odpady ciekłych paliw (z wyłączeniem olejów jadalnych oraz grup 05, 12 i 19)
  Podgrupa: Odpady z odwadniania olejów w separatorach
  Rodzaj: Szlamy z odwadniania olejów w separatorach
  Kod: 130502
  Wytworzone [Mg]: 11.48
  Tymczasowo magazynowane [Mg]: 0
 • Powiat białobrzeski
  Rok: 2003
  Grupa: Odpady medyczne i weterynaryjne
  Podgrupa: Odpady z diagnozowania, leczenia i profilaktyki medycznej
  Rodzaj: Inne odpady, które zawierają żywe drobnoustroje chorobotwórcze lub ich toksyny oraz inne formy zdolne do przeniesienia materiału genetycznego, o których wiadomo lub co do których istnieją wiarygodne podstawy do sądzenia, że wywołują choroby u ludzi i zwie
  Kod: 180103
  Wytworzone [Mg]: 0
  Tymczasowo magazynowane [Mg]: 0
 • Powiat białobrzeski
  Rok: 2005
  Grupa: Odpady nieujęte w innych grupach
  Podgrupa: Zużyte lub nienadające się do użytkowania pojazdy (włączając maszyny pozadrogowe), odpady z demontażu, przeglądu i konserwacji pojazdów (z wyłączeniem grup 13 i 14 oraz podgrup 16 06 i 16 08)
  Rodzaj: Filtry olejowe
  Kod: 160107
  Wytworzone [Mg]: 0
  Tymczasowo magazynowane [Mg]: 0
 • Powiat białobrzeski
  Rok: 2004
  Grupa: "Odpady opakowaniowe; sorbenty, tkaniny do wycierania, materiały filtracyjne i ubrania ochronne nieujęte w innych grupach"
  Podgrupa: Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania i ubrania ochronne
  Rodzaj: Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym filtry olejowe nieujęte w innych grupach), tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi (np. PCB)
  Kod: 150202
  Wytworzone [Mg]: 0.20
  Tymczasowo magazynowane [Mg]: 0
 • Powiat białobrzeski
  Rok: 2006
  Grupa: Oleje odpadowe i odpady ciekłych paliw (z wyłączeniem olejów jadalnych oraz grup 05, 12 i 19)
  Podgrupa: Odpadowe oleje hydrauliczne
  Rodzaj: Mineralne oleje hydrauliczne zawierające związki chlorowcoorganiczne
  Kod: 130109
  Wytworzone [Mg]: 1.35
  Tymczasowo magazynowane [Mg]: 0
 • Powiat białobrzeski
  Rok: 2005
  Grupa: Oleje odpadowe i odpady ciekłych paliw (z wyłączeniem olejów jadalnych oraz grup 05, 12 i 19)
  Podgrupa: Odpadowe oleje hydrauliczne
  Rodzaj: Mineralne oleje hydrauliczne zawierające związki chlorowcoorganiczne
  Kod: 130109
  Wytworzone [Mg]: 0.65
  Tymczasowo magazynowane [Mg]: 0
 • Powiat białobrzeski
  Rok: 2006
  Grupa: Oleje odpadowe i odpady ciekłych paliw (z wyłączeniem olejów jadalnych oraz grup 05, 12 i 19)
  Podgrupa: Odpady z odwadniania olejów w separatorach
  Rodzaj: Szlamy z odwadniania olejów w separatorach
  Kod: 130502
  Wytworzone [Mg]: 7
  Tymczasowo magazynowane [Mg]: 0
 • Powiat białobrzeski
  Rok: 2003
  Grupa: Odpady nieujęte w innych grupach
  Podgrupa: Baterie i akumulatory
  Rodzaj: Baterie i akumulatory ołowiowe
  Kod: 160601
  Wytworzone [Mg]: 0.10
  Tymczasowo magazynowane [Mg]: 0
 • Powiat białobrzeski
  Rok: 2006
  Grupa: "Odpady opakowaniowe; sorbenty, tkaniny do wycierania, materiały filtracyjne i ubrania ochronne nieujęte w innych grupach"
  Podgrupa: Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania i ubrania ochronne
  Rodzaj: Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym filtry olejowe nieujęte w innych grupach), tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi (np. PCB)
  Kod: 150202
  Wytworzone [Mg]: 0.20
  Tymczasowo magazynowane [Mg]: 0

Wybierz Strony