Bilans wg grup - odpady niebezpieczneIlość rekordów w bazie

5344
 • Powiat białobrzeski
  Rok: 2003
  Grupa: Odpady nieujęte w innych grupach
  Podgrupa: Odpady urządzeń elektrycznych i elektronicznych
  Rodzaj: Zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy (1) inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
  Kod: 160213
  Wytworzone [Mg]: 0.01
  Tymczasowo magazynowane [Mg]: 0
 • Powiat białobrzeski
  Rok: 2004
  Grupa: Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania produktów przemysłu chemii nieorganicznej
  Podgrupa: Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania wodorotlenków
  Rodzaj: Wodorotlenek amonowy
  Kod: 060203
  Wytworzone [Mg]: 0.50
  Tymczasowo magazynowane [Mg]: 0
 • Powiat białobrzeski
  Rok: 2002
  Grupa: Odpady nieujęte w innych grupach
  Podgrupa: Zużyte lub nienadające się do użytkowania pojazdy (włączając maszyny pozadrogowe), odpady z demontażu, przeglądu i konserwacji pojazdów (z wyłączeniem grup 13 i 14 oraz podgrup 16 06 i 16 08)
  Rodzaj: Filtry olejowe
  Kod: 160107
  Wytworzone [Mg]: 0.01
  Tymczasowo magazynowane [Mg]: 0.01
 • Powiat białobrzeski
  Rok: 2003
  Grupa: Odpady nieujęte w innych grupach
  Podgrupa: Zużyte lub nienadające się do użytkowania pojazdy (włączając maszyny pozadrogowe), odpady z demontażu, przeglądu i konserwacji pojazdów (z wyłączeniem grup 13 i 14 oraz podgrup 16 06 i 16 08)
  Rodzaj: Filtry olejowe
  Kod: 160107
  Wytworzone [Mg]: 0
  Tymczasowo magazynowane [Mg]: 0
 • Powiat białobrzeski
  Rok: 2005
  Grupa: Oleje odpadowe i odpady ciekłych paliw (z wyłączeniem olejów jadalnych oraz grup 05, 12 i 19)
  Podgrupa: Odpadowe oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe
  Rodzaj: Inne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe
  Kod: 130208
  Wytworzone [Mg]: 0.05
  Tymczasowo magazynowane [Mg]: 0
 • Powiat białobrzeski
  Rok: 2006
  Grupa: Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania produktów przemysłu chemii nieorganicznej
  Podgrupa: Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania wodorotlenków
  Rodzaj: Wodorotlenek amonowy
  Kod: 060203
  Wytworzone [Mg]: 0.80
  Tymczasowo magazynowane [Mg]: 0
 • Powiat białobrzeski
  Rok: 2006
  Grupa: Oleje odpadowe i odpady ciekłych paliw (z wyłączeniem olejów jadalnych oraz grup 05, 12 i 19)
  Podgrupa: Odpadowe oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe
  Rodzaj: Inne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe
  Kod: 130208
  Wytworzone [Mg]: 0.07
  Tymczasowo magazynowane [Mg]: 0
 • Powiat białobrzeski
  Rok: 2004
  Grupa: Odpady nieujęte w innych grupach
  Podgrupa: Zużyte lub nienadające się do użytkowania pojazdy (włączając maszyny pozadrogowe), odpady z demontażu, przeglądu i konserwacji pojazdów (z wyłączeniem grup 13 i 14 oraz podgrup 16 06 i 16 08)
  Rodzaj: Filtry olejowe
  Kod: 160107
  Wytworzone [Mg]: 0.01
  Tymczasowo magazynowane [Mg]: 0
 • Powiat białobrzeski
  Rok: 2005
  Grupa: Odpady nieujęte w innych grupach
  Podgrupa: Baterie i akumulatory
  Rodzaj: Baterie i akumulatory ołowiowe
  Kod: 160601
  Wytworzone [Mg]: 1.89
  Tymczasowo magazynowane [Mg]: 0
 • Powiat białobrzeski
  Rok: 2006
  Grupa: Oleje odpadowe i odpady ciekłych paliw (z wyłączeniem olejów jadalnych oraz grup 05, 12 i 19)
  Podgrupa: Odpadowe oleje hydrauliczne
  Rodzaj: Mineralne oleje hydrauliczne niezawierające związków chlorowcoorganicznych
  Kod: 130110
  Wytworzone [Mg]: 2.02
  Tymczasowo magazynowane [Mg]: 0

Wybierz Strony