Liczba rekordów w bazie

2020

Wybrane filtry

Lp. Numer karty informacyjnej Rodzaj dokumentu Nazwa dokumentu Temat dokumentu
21 PL/7061/3/2022 decyzja Centralne Biuro Antykorupcyjne - Ośrodek Szkoleniowo-Konferencyjny w Lucieniu ochrona wód
22 PL/7061/4/2022 decyzja Zakład Komunalny w Solcu Sp. z o.o. - oczyszczalnia ścieków w Lucieniu ochrona wód
23 PL/7061/5/2022 decyzja Marek i Rafał Łabędzki s.c. ochrona przed hałasem
24 PL/7061/6/2022 decyzja Miasto i Gmina Sanniki - oczyszczalnia ścieków w Sannikach ochrona wód
25 WA/u/12/2022 decyzja IN.7060.14.2022.IS udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie
26 PL/7061/8/2022 decyzja Miasto i Gmina Sanniki - oczyszczalnia ścieków w Sannikach ochrona wód
27 WA/u/13/2022 decyzja Pana M.B. udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie
28 PL/7061/10/2022 decyzja Miejskie Przedsiębiorstwo Komunalne w Gostyninie Sp. z o.o. ochrona wód
29 PL/7061/15/2022 decyzja Energop Sp. z o.o. ochrona wód
30 PL/7061/20/2022 decyzja Gmina Rybno - stacja uzdatniania wody w Nowej Wsi ochrona wód
do góry