Liczba rekordów w bazie

1953

Wybrane filtry

Lp. Numer karty informacyjnej Rodzaj dokumentu Nazwa dokumentu Temat dokumentu
1 MM.7062.24/2015 decyzja Zakład usług asenizacyjnych Marek Bakun za odbieranie odpadów komunalnych zmieszanych z poza regionu Warszawskiego ochrona powierzchni ziemi
2 WA/u/11/2021 decyzja Pana W.B. Prowadzącego działalność pod nazwą BYŚ W.B. udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie
3 WA/u/13/2021 decyzja Stowarzyszenia Maraton udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie
4 WA/u/12/2021 decyzja MPWiK w m.st. Warszawie S.A. udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie
5 WA/u/14/2021 decyzja Pana P.C. udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie
6 WA/u/15/2021 decyzja Pani M.J. udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie
7 WA/u/16/2021 decyzja Pani A.B. udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie
8 WA/u/17/2021 decyzja Pani A.B. udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie
9 WA/u/18/2021 decyzja Pana B.Ł. udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie
10 WA/u/19/2021 decyzja Pana B.W. udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie
do góry