Liczba rekordów w bazie

1930

Wybrane filtry

Lp. Numer karty informacyjnej Rodzaj dokumentu Nazwa dokumentu Temat dokumentu
1 MM.7062.24/2015 decyzja Zakład usług asenizacyjnych Marek Bakun za odbieranie odpadów komunalnych zmieszanych z poza regionu Warszawskiego ochrona powierzchni ziemi
2 WA/u/2/2021 decyzja Pani K.M. udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie
3 WA/u/3/2021 decyzja Przedsiębiorstwa Usługowego Hetman Sp. zo. o udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie
4 WA/u/4/2021 decyzja Pollytag S.A. z/s w Gdańsku udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie
5 WA/u/5/2021 decyzja Pana R.R. udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie
6 WA/u/6/2021 decyzja Pana R.R. udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie
7 WA/u/7/2021 decyzja Pani M.P. udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie
8 WA/u/8/2021 decyzja Pana B.Ł. udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie
9 WA/u/9/2021 decyzja Pana M.O. udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie
10 WA/u/10/2021 decyzja Pani K.M. udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie
do góry