Liczba rekordów w bazie

1910

Wybrane filtry

Lp. Numer karty informacyjnej Rodzaj dokumentu Nazwa dokumentu Temat dokumentu
1 MM.7062.24/2015 decyzja Zakład usług asenizacyjnych Marek Bakun za odbieranie odpadów komunalnych zmieszanych z poza regionu Warszawskiego ochrona powierzchni ziemi
2 MM/UOUCIP/1/2020 decyzja Gmina Skórzec inne
3 MM/UOUCIP/1/2019 decyzja Gmina Stara Kornica inne
4 MM/D/1/2020 decyzja AUTO LAND Albert Świątek ochrona powierzchni ziemi
5 MM/1/2020/ decyzja IGUANA Marek Szczotkowski inne
6 MM/2/2020 decyzja Landfill Lucea 2 Sp. z o.o. inne
7 MM/OPAK/1/2020 decyzja HAFEN inne
8 MM/OPAK/2/2020 decyzja HAFEN inne
9 MM/O/1/2020 decyzja EKO MED inne
10 MM/P/1/2020 decyzja Okręgowa Spółdzielnia mleczarska w Kosowie Lackim inne
do góry