Komunikaty

06.05.2020

KOMUNIKAT MAZOWIECKIEGO WOJEWÓDZKIEGO INSPEKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA z dnia 6.05.2020 r. w sprawie kontroli przeprowadzonych w 2019 r. dotyczących zawartości siarki w paliwach (ciężki olej opałowy i paliwo stosowane do silników statków żeglugi śródlądowej)

Realizując zadania wynikające z ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 660 ze zm.), w 2019 r. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie przeprowadził:

      1) 14 kontroli instalacji energetycznego spalania paliw stosujących ciężki olej opałowy, zlokalizowanych na terenach zakładów przemysłowych oraz gospodarstw rolnych, w tym:

  • 3 kontrole instalacji energetycznego spalania paliw, posiadających pozwolenie zintegrowane lub pozwolenie na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza, dla których ma zastosowanie § 3 Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 1 grudnia 2016 r. w sprawie wymagań jakościowych dotyczących zawartości siarki dla olejów oraz rodzajów instalacji i warunków, w których będą stosowane ciężkie oleje opałowe (Dz.U. z 2016 r., poz. 2008);
  • 3 kontrole instalacji energetycznego spalania paliw stosujących ciężki olej opałowy, których eksploatacja wymaga zgłoszenia z uwagi na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza;
  • 4 kontrole instalacji energetycznego spalania paliw stosujących ciężki olej opałowy jedynie do rozpalania;
  • 4 kontrole instalacji stosujących ciężki olej opałowy, posiadających pozwolenie zintegrowane lub pozwolenie na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza, dla których nie ma zastosowania § 3 Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 1 grudnia 2016 r. w sprawie wymagań jakościowych dotyczących zawartości siarki dla olejów oraz rodzajów instalacji i warunków, w których będą stosowane ciężkie oleje opałowe;

2) 16 kontroli statków żeglugi śródlądowej, wpisanych do rejestru prowadzonego przez Urząd Żeglugi Śródlądowej w Warszawie, stosujących olej jako paliwo do silników.

 

We wszystkich przypadkach przeprowadzone kontrole nie wykazały naruszeń w zakresie stosowania paliwa, które nie spełniałoby wymagań jakościowych w zakresie dopuszczalnej zawartości siarki określonych w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 1 grudnia 2016 r. w sprawie wymagań jakościowych dotyczących zawartości siarki dla olejów oraz rodzajów instalacji i warunków, w których będą stosowane ciężkie oleje opałowe.

Data publikacji : 06.05.2020

Rejestr zmian
Liczba wizyt: 106
Opublikowane przez Milena Nowakowska