Komunikaty

09.04.2020

KOMUNIKAT MAZOWIECKIEGO WOJEWÓDZKIEGO INSPEKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA z dnia 9.04.2020 r. - zmiana terminu przekazania Ankiety dotyczącej oczyszczalni ścieków za 2019 r.

W związku z obowiązującym od 20 marca 2020 r. stanem epidemii wprowadzonym na podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz. U. poz. 491 z późn. zm.) proszę o przekazanie wypełnionej Ankiety dotyczącej oczyszczalni ścieków za 2019 rok w terminie do 31 lipca 2020 r.

Data publikacji : 09.04.2020

Rejestr zmian
Liczba wizyt: 301
Opublikowane przez Krzysztof Gołębiewski