Komunikaty

29.01.2020

KOMUNIKAT MAZOWIECKIEGO WOJEWÓDZKIEGO INSPEKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA z dnia 29 stycznia 2020 r. – drugi pożar odpadów tworzyw sztucznych w Pionkach ul. Zakładowa 7.

W dniu 27.01.2020r. miał miejsce drugi pożar odpadów tworzyw sztucznych zmagazynowanych w Pionkach przy ul. Zakładowej 7, na terenie których prowadzona była wcześniej działalność w zakresie przetwarzania odpadów tworzyw sztucznych. Na terenie ww. działek pozostało ok. 2000 Mg odpadów tworzyw sztucznych. Pożar objął powierzchnię ok. 30 m2.

Akcja gaśnicza  trwała od 2:25 do godziny 4:26 dnia 27.01.2020 r., w której brały udział Jednostki Ratownictwa Gaśniczego  Państwowej Straży Pożarnej z Radomia, Pionek, Ochotnicza Straż Pożarna z powiatu radomskiego.

W sprawie porzuconych odpadów tworzyw sztucznych zmagazynowanych w Pionkach przy ul. Zakładowej 7 Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie Delegatura w Radomiu już w 2018 r. wystąpił do Urzędu Miejskiego w Pionkach o zobowiązanie właściciela działek do usunięcia zgromadzonych tam odpadów tworzyw sztucznych. Burmistrz Miasta Pionki w drodze decyzji administracyjnej wydanej w dniu 14.08.2018 r. zobowiązał właścicieli działek do usunięcia zgromadzonych odpadów w postaci opakowań tworzyw sztucznych. Odpady nie zostały usunięte.

Ponadto w 2018 roku do organów ścigania skierowano zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa polegającego na składowaniu odpadów w takich warunkach lub w taki sposób, że może to zagrozić życiu lub zdrowiu człowieka lub spowodować istotne obniżenie jakości wody, powietrza lub powierzchni ziemi lub zniszczenie w świecie roślinnym lub zwierzęcym w znacznych rozmiarach oraz na istotnym zmniejszeniu wartości przyrodniczej prawnie chronionego terenu lub obiektu, powodując istotną szkodę, wnosząc o podjęcie stosownych czynności w powyższej sprawie. Prokuratura umorzyła śledztwo uzasadniając to brakiem znamion czynu zabronionego.

Niestety, pomimo wieloletnich i wielowątkowych działań WIOŚ w Warszawie, wobec bezczynności organów właściwych do wyegzekwowania usunięcia odpadów oraz ukarania osób odpowiedzialnych za powstałe zagrożenie, doszło do pożaru porzuconych odpadów, który skutkował możliwym zagrożeniem dla mieszkańców gminy Pionki.

Data publikacji : 29.01.2020

Rejestr zmian
Liczba wizyt: 167
Opublikowane przez Krzysztof Gołębiewski