Komunikaty

29.01.2020

KOMUNIKAT MAZOWIECKIEGO WOJEWÓDZKIEGO INSPEKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA z dnia 29 stycznia 2020 r. – drugi pożar odpadów tworzyw sztucznych w Pionkach ul. Zakładowa 7.

W dniu 27.01.2020r. miał miejsce drugi pożar odpadów tworzyw sztucznych zmagazynowanych w Pionkach przy ul. Zakładowej 7, na terenie których prowadzona była wcześniej działalność w zakresie przetwarzania odpadów tworzyw sztucznych. Na terenie ww. działek pozostało ok. 2000 Mg odpadów tworzyw sztucznych. Pożar objął powierzchnię ok. 30 m2.

Akcja gaśnicza  trwała od 2:25 do godziny 4:26 dnia 27.01.2020 r., w której brały udział Jednostki Ratownictwa Gaśniczego  Państwowej Straży Pożarnej z Radomia, Pionek, Ochotnicza Straż Pożarna z powiatu radomskiego.

W sprawie porzuconych odpadów tworzyw sztucznych zmagazynowanych w Pionkach przy ul. Zakładowej 7 Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie Delegatura w Radomiu już w 2018 r. wystąpił do Urzędu Miejskiego w Pionkach o zobowiązanie właściciela działek do usunięcia zgromadzonych tam odpadów tworzyw sztucznych. Burmistrz Miasta Pionki w drodze decyzji administracyjnej wydanej w dniu 14.08.2018 r. zobowiązał właścicieli działek do usunięcia zgromadzonych odpadów w postaci opakowań tworzyw sztucznych. Odpady nie zostały usunięte.

Ponadto w 2018 roku do organów ścigania skierowano zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa polegającego na składowaniu odpadów w takich warunkach lub w taki sposób, że może to zagrozić życiu lub zdrowiu człowieka lub spowodować istotne obniżenie jakości wody, powietrza lub powierzchni ziemi lub zniszczenie w świecie roślinnym lub zwierzęcym w znacznych rozmiarach oraz na istotnym zmniejszeniu wartości przyrodniczej prawnie chronionego terenu lub obiektu, powodując istotną szkodę, wnosząc o podjęcie stosownych czynności w powyższej sprawie. Prokuratura umorzyła śledztwo uzasadniając to brakiem znamion czynu zabronionego.

Niestety, pomimo wieloletnich i wielowątkowych działań WIOŚ w Warszawie, wobec bezczynności organów właściwych do wyegzekwowania usunięcia odpadów oraz ukarania osób odpowiedzialnych za powstałe zagrożenie, doszło do pożaru porzuconych odpadów, który skutkował możliwym zagrożeniem dla mieszkańców gminy Pionki.

Opcje strony

do góry